Presenteras av Sponsrat innehåll
Nordens Ark - Djurpark & Utrotningshotade djur
I sommar firar Nordens Ark 25 år och man planerar många spännande aktiviteter för besökarna. Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Räddat utrotningshotade djur i 25 år

AktiviteterI Bohuslän ligger Nordens Ark, en stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en trygg framtid. Anläggningen är öppen för allmänheten och varje år besöker omkring etthundratusen personer parken för att ta del av deras viktiga arbete.

Nordens Ark

Nordens Ark ligger på Åby säteri, en dryg timmas bilresa norr om Göteborg mellan Lysekil och Smögen.

På anläggningen möter du följande hotade djur:

  • Exotiska vilda däggdjur, fåglar och amfibier
  • Nordiska gamla lantraser
  • Vilda nordiska däggdjur, fåglar, reptiler, amfibier och insekter
  • Tropiska reptiler och amfibier

Nordens Ark breder ut sig över ett 400 hektar stort område på det anrika Åby Säteri i Bohuslän. Sedan 1988 har den privat och ideellt styrda stiftelsen återinplanterat både svenska och utländska arter. På säteriet bedriver man avel och håller hotade arter i generöst tilltagna hägn som så långt det är möjligt liknar artens naturliga miljö.

-Vår roll är att stärka befintliga populationer och göra insatser för hotade arter på olika sätt, nationellt som internationellt. Samtidigt har vi en fin anläggning som är öppen året runt där besökarna får kunskap om hotet mot faunan och där entréintäkterna bidrar till finansieringen av verksamheten, berättar Lena M. Lindén, VD för stiftelsen Nordens Ark.

Internationell förebild

Nordens Ark vill inte kalla sig för en traditionell djurpark, utan mer av en för allmänheten öppen arbetsplats och lärosäte där fokus ligger på att göra värdefulla insatser för hotade djurarter.

I samband med att Sverige ratificerade Riokonventionen utpekades Nordens Ark till att vara Sveriges redskap i det åtagande som undertecknades.

Konventionen innebar att varje land skulle säkra sitt eget lands hotade arter enligt IUCN’s ”rödlista”. Nordens Ark är medlem i IUCN och Lena sitter därtill med styrelsen för World associations for Zoo and Aquaria där Nordens Ark:s unika arbetssätt och internationella arbete väckt stort intresse.

-Vårt arbetssätt har lett till att vi blivit internationellt uppmärksammade och rankade som en förebild hur en djurpark ska arbeta. Många djurparker har byggts upp kring vinstdrivande intressen och höga besöksantal, men vårt fokus ligger i bevarandet och återplanterandet av djurarter, förklarar Lena.

Ett annorlunda sätt att möta djur

Nordens Ark - Tiger
En av flera tigrar på Nordens Ark. Foto: Tom Svensson/Nordens Ark

Filosofin bakom Nordens Ark är att bygga upp en levande genbank för en hotad art samtidigt som artens naturliga ekosystem restaureras och säkerställs.

Djuren får ströva i stora naturliga hägn, något som Lena menar är det näst bästa alternativet till att ströva i det vilda. Därför håller Nordens Ark endast djur som i vilt tillstånd lever i ett klimat som liknar det skandinaviska och som därför kan vistas ute året om.

Under årens lopp har över 80 olika arter hittat ett tryggt hem i parken. Här vandrar svenska vargar jämsides med amurtigrar, och i stora voljärer kan den uppmärksamme se både pilgrimsfalk och fjälluggla.

Den vilda parken sträcker sig längs en tre kilometer lång promenadslinga där man även besöker våtmarken med dess stora bestånd av olika amfibier. Nordens Ark har även en egen lantgård med aktiviteter för barn där man som besökare på nära håll får träffa på våra nordiska äldre lantraser som även de blivit hotade.

25-årsjubileum firas med persisk leopard

I sommar firar Nordens Ark 25 år och man planerar många spännande aktiviteter för besökarna. I samband med jubileet går de även in i ett nytt omfattande räddningsprojekt där de i ett samarbete med Ryssland tar emot den hårt ansatta arten persisk leopard.

-Detta är första gången man planerar att återplantera ett stort kattdjur ut i det vilda, i detta fall Sotji, Kaukasus. De ungar vi får kommer gå tillbaka till ett semireservat för att försöka sig, och sen kommer deras ungar släppas ut i det vilda igen, berättar Lena entusiastiskt och fortsätter:

-Eftersom vi är en fält- och forskningsstation och har en adjungerad professur i bevarandebiologi så vilar våra insatser på en vetenskaplig grund. Detta är bakgrunden till att vi får ett så förtroendefullt uppdrag,

Varje medlem räknas

Besökarna är en viktig inkomstkälla för Nordens Ark, men den största delen av det viktiga arbetet finansieras via donationer genom deras 90-konto.

-Vår finansiering bygger på bidrag från vetenskapliga stiftelser och fonder, sponsorer, utbildningsintäkter, jord- och skogsbruk, gåvor, testamenten, medlemmar, fodervärdar, faddrar och besöksintäkter. Vi uppbär alltså inga generella driftsbidrag men har fått stora regionala bidrag när vi sökt investeringspengar från EU, berättar Lena.

Många blir medlemmar och hjälper till genom att bli fodervärd åt en utvald djurart, där alla donationer går till veterinärvård, mat och utplaceringsprojekt.

Nordens Ark - logotypOm du vill bli medlem eller läsa mer om Nordens Ark så kan du få mer information på www.nordensark.se. Här kan du även läsa mer om stiftelsens omfattande verksamhet och om de spännande djurarter som lever där.

Redaktionen
redaktionen@temasverige.se